Kajakki- tai kanoottiyksikkö
Päivä 39€
Vuorokausi 48€
Lisävuorokausi 30€
Viikko 160€

Kajakki- tai kanootikaksikko
Päivä 49€
Vuorokausi 58€
Lisävuorokausi 35€
Viikko 220€

Sähköpyörä Tunturi eMax
Vuorokausi 60€
Lisävuorokausi 40€
Viikko 300€

Sähköpyörä Specialized Vado 4.0
Vuorokausi 70€
Lisävuorokausi 45€
Viikko 350€

Kanoottien ja sähköpyörien kuljetus
Melojien ja melontakaluston kuljetus Lieviskänjoen melontareitin lähtöpisteeseen (Savonkaita) tai Lieviskänjoen lähtöpisteeseen 50€, sisältä max. 4 henkilöä. Kaluston nouto joko Lieviskänjoen päätepisteestä tai Lieviskänkoskelta 20€.

Kuljetus muualle tai sähköpyörien kuljetus, lähtöraha 20€ + 1€/km, max. 12 kanoottia tai 6 sähköpyörää / kuljetus

Hinnat sis. ALV 24%

Toimitus- ja vuokrausehdot

Katosselän kanootit (jatkossa Vuokranantaja) kajakkien ja kanoottien sekä sähköpyörien ja muiden varusteiden (jatkossa kalusto) vuokraamisesta noudatetaan seuraavia ehtoja. Nämä ehdot tulevat kumpaakin osapuolta sitoviksi, kun asiakas (jatkossa vuokraaja) on hyväksynyt vuokrausehdot varausta tehdessä. 

1. Yleisehdot ja hinnasto

Kanootteja ja sähköpyöriä vuokrataan ainoastaan täysi-ikäisille, tätä nuoremmille vuokraus vain aikuisen seurassa.

Kajakkeja ja kanootteja vuokrataan ainoastaan uimataitoisille henkilöille.
Melonnassa on käytettävä melontaan tarkoitettuja melontaliivejä.
Kalustoa ei vuokrata päihtyneille.

Vuokrahintaan kuuluvat kanootti, melat(t), melontaliivit, sekä kajakeissa sokko- sekä aukkopeitot ja äyskäri tai vastaava väline veden poistoa varten.
Sähköpyörien vuokraan kuuluu kypärä ja huomioliivi sekä pumppu.

Vuokraaja on velvollinen todistamaan henkilöllisyytensä. Voimassa oleva vuokrahinnasto on nähtävissä katosselankanootit.fi nettisivuilla.

Vuokrahinnat ovat voimassa osoitteessa Reposenniementie 37a, 58620 Lohilahti (Lieviskä, Puumala)
Kanoottien ja sähköpyörien kuljetukset muualle hinnaston mukaisesti.

2. Vuokran maksu

Vuokraaja maksaa hinnaston mukaisen vuokran varattaessa.

3. Peruutukset ja säävaraus

Varauksen peruutus on tehtävä 3 vuorokautta ennen varsinaisen varauksen alkamista. Mikäli peruutus tehdään myöhemmin ilman pätevää syytä (sairaus / lääkärintodistus), on vuokranantajalla oikeus periä varauksen mukainen kalustovuokra.

Melonta tapahtuu aina säävarauksella, kovalla tuulella tai sateella molemmilla osapuolilla on oikeus peruuttaa melontakaluston varaus. Säätilan tai pätevän syyn takia perutuissa varauksissa maksu palautetaan kokonaisuudessaan vuokraajalle.

4. Kaluston käyttö

Vuokraaja on velvollinen huolehtimaan vuokraamastaan kalustosta hyvin sekä noudattamaan erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta. Vuokraaja sitoutuu käyttämään kalustoa vain sille tarkoitetulla tavanomaisella tavalla. Vuokraaja ei saa luovuttaa kalustoa kolmannelle osapuolelle.

Kaluston kunto tarkastetaan palauttaessa.

Kalustoa ei saa jättää yleiselle alueelle ilman vartiointia. Melontakalusto ei sovellu koskireiteille.

5. Vuokraajan vastuu kalustosta vuokra-aikana

Vuokraaja on velvollinen:
– korvaamaan kalustolle vuokra-aikana sattuneet vahingot
– korvaamaan vuokra-aikana kadonneen kaluston

6. Vuokranantajan velvollisuudet

Vuokranantajan on luovutettava kalusto vuokraajalle käyttökuntoisena sovittuna aikana ja sovitussa paikassa.

Lisäksi vuokranantaja on velvollinen antamaan vuokraajalle opastusta kaluston käytöstä (kaluston käytön opastus ei kuitenkaan tarkoita ohjattua melontaa).

7. Vuokraajan toimenpiteet virhe-, vahinko- ja varkaustapauksissa

Vuokraajan on välittömästi ilmoitettava vuokranantajalle kalustossa ilmenneestä virheestä tai kalustoa kohdanneesta vahingosta tai varkaudesta. Varkaudesta ja merkittävästä henkilövahingosta on tehtävä viipymättä ilmoitus vuokranantajalle ja poliisille.

8. Kaluston palauttaminen vuokra-ajan päättyessä

Kalusto on palautettava sovitun vuokra-ajan päättyessä. Sopimuksen mukainen vuokra-aika päättyy, kun kalusto on palautettu vuokranantajalle.

Jos kalustoa ei ole palautettu vuokra-ajan päättyessä eikä vuokra-ajan jatkamisesta ole sovittu vuokranantajan kanssa eikä vuokraajaan saada yhteyttä, ilmoitetaan asiasta viranomaisille.

Vuokraajan on palautettava kalusto vuokranantajalle siistissä kunnossa, puhdistettuna ja huollettuna sellaisessa kunnossa, että se voidaan ilman puhdistus- ja huoltotoimenpiteitä vuokrata edelleen. Mikäli kaluston saattaminen uudelleen käyttökuntoon edellyttää puhdistus- ja huoltotoimenpiteitä voidaan vuokraajalta periä vaadittavien toimenpiteiden aiheuttamat kohtuulliset kustannukset.

9. Kaluston palautus ennen sovitun vuokra-ajan päättymistä tai sovitun vuokra- ajan päättymisen jälkeen

Jos vuokraaja palauttaa kaluston ennen sovitun vuokra-ajan päättymistä määräytyy vuokra ennakolta sovitun vuokra-ajan mukaisesti.

Jos vuokraaja palauttaa kaluston sovitun vuokra-ajan päättymisen jälkeen (tämä sovittu ennen vuokra-ajan päättymistä, esim. puhelimitse), määräytyy vuokra todellisen vuokra-ajan mukaisesti. Mikäli kalusto palautetaan sopimatta paljon myöhässä ja seuraavan vuokraajan varaus peruuntuu, voidaan vuokraaja velvoittaa korvaamaan myös tämän vuokrauksen hinta vuokranantajalle.

10. Sopimuksen purkaminen

Vuokranantajalla on oikeus vuokra-ajan kuluessa purkaa tämä sopimus, jos käy ilmi, että vuokraaja rikkoo olennaisesti tätä sopimusta, vuokraaja ei vuokranantajan arvion mukaan kykene käsittelemään kalustoa asianmukaisesti tai että vuokraajan toiminta ei ole vuokranantajan mielestä turvallista.

Vuokranantajan purkaessa vuokrasopimuksen vuokraaja on velvollinen palauttamaan kaluston viivytyksettä vuokranantajalle. Sopimuksen purkautuessa on vuokraaja velvollinen maksamaan kaluston vuokran toteutuneelta vuokra-ajalta.